Resetování aplikací

Aplikaci můžete resetovat nebo můžete data aplikace vymazat, pokud tato aplikace přestane reagovat nebo způsobuje problémy s vaším zařízením. Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data související s danou aplikací.
  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace].
  2. Ťuknutím na počet aplikací uvidíte všechny aplikace.
  3. Ťukněte na (ikona další) > [Obnovit nastavení aplikací] > [Obnovit aplikace].

Vymazání dat aplikace

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace].
  2. Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na [Úložiště a mezipaměť] > [Vymazat úložiště] > [OK].


Vymazání vyrovnávací paměti aplikace

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace].
  2. Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na [Úložiště a mezipaměť] > [Vymazat mezipaměť].


Vymazání výchozího nastavení aplikace

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace].
  2. Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na [Otevírat ve výchozím nastavení] > [Vymazat výchozí předvolby].

Poznámka

  • Možnost vymazání výchozího nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.