Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale lze ji zakázat ručně.

Obrázek polohy oznamovací kontrolky LED v pravé horní části v předním náhledu.

Poznámka

  • Když je oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se nebo začne blikat pouze tehdy, když bude třeba upozornění na stav baterie, například když úroveň baterie klesne pod 15 procent.
  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Oznámení].
  2. Ťuknutím na přepínač [Použít LED k zobrazení příchozích oznámení] povolíte nebo zakážete funkci.