Připojení zařízení k příslušenství USB

Pomocí hostitelského adaptéru USB můžete k vašemu zařízení připojit různá příslušenství USB, například velkokapacitní paměťová zařízení USB, sluchátka, herní ovladače, klávesnice USB nebo myši USB.

Obrázek okna, které se objeví při připojení telefonu k počítači prostřednictvím rozhraní USB

 1. Připojte k zařízení kabel USB.
 2. Přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na oznámení o nastavení připojení USB.
 3. Ťukněte na [Klepnutím zobrazíte další možnosti.] a potom vyberte požadovanou možnost.

Předvolby USB 

 • Zařízení ovládající USB:: Můžete zvolit, které zařízení bude vedoucí - vaše zařízení, nebo zařízení připojené pomocí USB.

 • Používat USB pro:: Můžete zvolit účel připojení USB.

  • Přenos souborů: Spravuje soubory nebo aktualizuje software zařízení. Tato možnost se používá u počítačů s Microsoft® Windows®. Nabíjení je ve výchozím nastavení povoleno.
  • Tethering přes USB: Zařízení může fungovat jako zařízení pro sdílení připojení.
  • MIDI: Zařízení může fungovat jako vstup MIDI pro aplikace hudebních nástrojů.
  • Žádný přenos dat: Nabijte zařízení, když je [Zařízení ovládající USB:] nastaveno na [Toto zařízení]. Když je [Zařízení ovládající USB:] nastaveno na [Připojené zařízení], lze použít zařízení jako zdroj napájení a nabíjet druhé připojené zařízení.

 • Možnosti přenosu souborů

  • Převádění videí do formátu AVC: Videa se převedou do formátu AVC a přenesou se do připojeného zařízení.


Poznámka

 • Sony nezaručuje kompatibilitu všech příslušenství USB s vaším zařízením.
 • Toto zařízení má port USB bez krytky. Nepřipojujte kabel USB k mokrému zařízení, vždy vyčkejte, než port zcela vyschne.