Ostření na obličej

Pomocí tohoto efektu můžete pořizovat fotografie se zaostřením na obličeje a výraznějšími rysy tváří. Efekt [Zostřit tváře] je k dispozici pouze při používání předního fotoaparátu.
  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona přepnutí fotoaparátu) a aktivujte přední fotoaparát.
  2. Ťukněte na (ikona nastavení).
  3. Ťuknutím na přepínač [Zostřit tváře] povolíte efekt.
  4. Zavřete nabídku nastavení.
    Nastavení se uloží.