Rozlišení a paměť

Počet fotografií a videí, které můžete uložit, závisí na hodnotě použitého rozlišení nebo MP (megapixelů) a na délce videa.

Fotografie a videa ve vysokém rozlišení zabírají více paměti, takže pamatujte, že pro každodenní použití se více hodí nižší rozlišení.

Pravidelně proto kontrolujte stav paměti. Jakmile se paměť naplní, můžete fotografie a videa přesunout na jiné úložné zařízení a paměť uvolnit.

Pomocí volby [Úložiště dat] v nabídce nastavení fotoaparátu zvolte, zda se mají fotografie a videa ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu SD.

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona nastavení).
  2. Ťukněte na [Velikost fotografie] nebo [Velikost videa].
  3. Vyberte rozlišení a zavřete nabídku nastavení.
    Nastavení se uloží pro vybraný režim záznamu.

Poznámka

  • Dostupná nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.