Zlepšení kvality komprimovaných hudebních souborů (DSEE Ultimate)

Funkce DSEE Ultimate zlepší patřičně kvalitu komprimované hudby pomocí technologie AI.
  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Nastavení zvuku].
  2. Ťuknutím na přepínač [DSEE Ultimate] povolíte funkci.