Panorama

Pomocí aplikace Panorama můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie.
  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] > (ikona panorama).
  2. Ťukněte na tlačítko závěrky.
  3. Posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.
  4. Ťukněte znovu na tlačítko závěrky na místě, kde se chcete zastavit.