Přidávání zeměpisných souřadnic - geotagging

Fotografie a videa můžete uložit se souřadnicemi místa, kde byly pořízeny. Tomu se říká „geotagging“. Chcete-li označit fotografie a videa zeměpisnými souřadnicemi, budete potřebovat bezdrátovou síť a povolenou funkci GPS.
  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona nastavení).
  2. Ťuknutím na přepínač [Uložit polohu] povolte.
    Nastavení se uloží.

Stavové ikony zeměpisných souřadnic

  • (ikona zachyceného signálu GPS): Zeměpisná poloha se uloží.

  • (ikona nenalezení GPS): Zeměpisná poloha nebyla nalezena.