Odesílání položek pomocí technologie Bluetooth

Technologii Bluetooth můžete používat ke sdílení položek s jinými zařízeními kompatibilními s Bluetooth, jako jsou telefony nebo počítače. Můžete odeslat následující typy položek:

 • Fotografie a videa
 • Hudbu a další zvukové soubory
 • Webové stránky


Přesvědčte se, že je funkce Bluetooth zapnuta pro přijímací zařízení a že zařízení je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.

 1. Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat.
 2. Dotkněte se položky, podržte ji, a ťukněte na tlačítko (ikona sdílení).
 3. Vyberte [Bluetooth] a poté ťukněte na název přijímajícího zařízení.
  Pokud se zobrazí výzva, zapněte funkci Bluetooth.
 4. Zobrazí-li se výzva, přijměte na přijímajícím zařízení spojení.
 5. Zobrazí-li se výzva, potvrďte přenos do přijímajícího zařízení.
 6. Na přijímajícím zařízení přijměte příchozí položku.