Sledování objektu

Fotoaparát dokáže také zjistit a sledovat pohybující se objekt. Žlutý rámeček označuje obličeje nebo pohybující se objekty, které jsou zaostřené.
  1. Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na (ikona nastavení).
  2. Ťuknutím na přepínač [Sledování objektu] povolte.
  3. Zavřete nabídku nastavení.
    Nastavení se uloží.
  4. Dotykem na objekt v hledáčku jej vyberete pro sledování.
  5. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.

Tip

  • Pro zapnutí funkce [Sledování objektu] v režimu Ručně, ťukněte na (ikona nastavení) > [Upravit dotykem] > [Sledování objektu].