Přenesení obsahu pomocí počítače

Velké množství dat lze do nového zařízení přenést ze starého zařízení pomocí počítače.

  1. Propojte nové i staré zařízení s počítačem pomocí kabelu USB.
    Na jakémkoli zařízení Android přetáhněte stavový řádek dolů, ťukněte na oznámení o nastavení připojení USB a pak ťukněte na [Klepnutím zobrazíte další možnosti.] > [Přenos souborů].
    Pokud máte staré zařízení iOS, postupujte podle pokynů na obrazovce.
  2. Na počítači vyberte soubory, které chcete přenést ze starého zařízení, a pak soubory zkopírujte a vložte nebo přetáhněte na místo v novém zařízení.
    Pokud kopírujete soubory ze starého do nového zařízení, ujistěte se, že názvy složek jsou na obou zařízeních stejné.

Poznámka

  • Vždy používejte kabel USB značky Sony, protože ostatní typy USB kabelů mohou představovat zvýšené bezpečnostní riziko.
  • Zkontrolujte, zda je kabel USB zcela suchý.