Nastavení karet SIM

Pokud používáte dvě karty SIM, můžete dělat následující:

 • Přijímat příchozí hovory prostřednictvím obou karet SIM.
 • Vybírat číslo, ze kterého chcete odeslat odchozí komunikace, nebo při každém hovoru vybírat kartu SIM.
 • Přesměrování hovorů na druhou kartu SIM, když je jedna karta SIM nedostupná (Chytré přesměrování). Musíte povolit funkci [Chytré přesměrování] ručně.

Před použitím více karet SIM je třeba je povolit a vybrat, která karta SIM se bude používat pro datové přenosy.

Tip

 • Zařízení pracuje, i když je nastavena pouze jedna karta SIM.

Povolení nebo zákaz použití dvou karet SIM

 1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty].
 2. Vyberte kartu SIM.
 3. Ťuknutím na přepínač [Používat SIM kartu] povolíte nebo zakážete kartu SIM.
 4. Ťuknutím na (tlačítko zpět) nastavíte druhou kartu SIM.

Přejmenování karty SIM

 1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty].
 2. Vyberte kartu SIM.
 3. Ťukněte na (ikona úprav) a poté zadejte nový název.
 4. Ťukněte na [Uložit].

Výběr karty SIM pro používání pro datové přenosy

 1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty].
 2. Vyberte kartu SIM.
 3. Ťukněte na [Preference dat].
 4. Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat.

Nastavení výchozí karty SIM pro volání

 1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty].
 2. Vyberte kartu SIM.
 3. Ťukněte na [Předvolby hovorů].
 4. Vyberte kartu SIM, kterou chcete použít pro volání.

Povolení funkce [Chytré přesměrování]

 1. Spusťte aplikaci Telefon.
 2. Ťukněte na (ikona další) > [Nastavení] > [Účty pro volání] > [Chytré přesměrování].
 3. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.
 4. Postup dokončete podle pokynů na obrazovce.


Poznámka

 • Funkce [Chytré přesměrování] nemusí být k dispozici. Záleží na kombinaci operátorů sítí, od kterých máte karty SIM.
 • Funkce [Chytré přesměrování] není k dispozici, pokud je v aplikaci telefonu povolena funkce [Přesměrovat vždy].

Tip

 • Pokud nastavíte jednu kartu SIM pro volání a druhou kartu SIM pro datovou komunikaci, možná nebudete mít přístup k Internetu během hovoru v telefonu. V takovém případě zapněte přepínač [Data během hovorů] karty SIM pro volání. Nyní můžete provádět datové komunikace i během hovoru.
 • Pokud funkce [Chytré přesměrování] nepracuje poté, co ji zapnete, zkontrolujte, zda jste pro obě karty SIM správně zadali telefonní čísla. V některých případech budou čísla rozpoznána automaticky při úvodním nastavení. Jinak budete vyzváni k jejich zadání ručně.