Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

Použijte funkci Bluetooth k odesílání souborů do jiných zařízení kompatibilních s Bluetooth, nebo pro připojení k příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth pracují lépe do vzdálenosti 10 metrů, bez pevných překážek mezi nimi. Párování je nutné pro připojení k ostatním zařízením Bluetooth.
  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Bluetooth].
  2. Ťuknutím na přepínač [Použít Bluetooth] povolíte nebo zakážete funkci.

Tip

  • Funkci Bluetooth můžete také zapnout nebo vypnout v panelu Rychlé nastavení.

Poznámka

  • Zařízení nelze připojit bezdrátově ke všem typům zařízení Bluetooth. Sony nezaručuje, že všechna zařízení Bluetooth budou s vaším zařízením kompatibilní.
  • Pro bezpečnou komunikaci Bluetooth podporuje vaše zařízení funkci zabezpečení vyhovující normám Bluetooth. Zabezpečení však může být nedostatečné. Záleží na nastaveních atd. Při používání funkce Bluetooth si buďte vědomi bezpečnostních rizik.
  • Vezměte prosím na vědomí, že Sony nenese žádnou odpovědnost za únik dat, ke kterému může dojít při komunikaci přes připojení Bluetooth.