Zapnutí nebo vypnutí obrazovky

Když se obrazovka vypne, zařízení lze v závislosti na nastavení zámku obrazovky zamknout nebo odemknout.

  1. Krátce stiskněte tlačítko napájení.

Tip

  • Chcete-li obrazovku zapnout stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti, ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Gesta], a pak ťukněte na přepínač [Probudit displej stisknutím tlačítka], abyste povolili funkci.