Zapnutí zařízení

Doporučuje se před prvním zapnutím přístroje nechat zařízení nabíjet alespoň 30 minut. Zařízení lze používat i během nabíjení.

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce nastavením, který vám pomůže provést základní nastavení, přizpůsobit si zařízení a přihlásit se do vašich účtů - například do účtu Google.

  1. Dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje.

Vypnutí zařízení

  1. Současně stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení.
  2. V nabídce, která se otevře, ťukněte na [Vypnout].


Poznámka

  • Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

Tip

  • Zařízení můžete vypnout na panelu Rychlá nastavení. Dvakrát přejeďte z horního okraje obrazovky dolů a pak ťukněte na (tlačítko nabídky napájení) > [Vypnout].
  • Dlouhým stisknutím tlačítka napájení lze asistenta ve výchozím nastavení spustit v některých zemích/oblastech. Chcete-li zařízení vypnout dlouhým stisknutím tlačítka napájení, najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Nabídka vypínače] a poté ťuknutím na přepínač [Aktivovat Asistenta podržením] funkci zakažte.