Mřížka

S funkcí Mřížka můžete použít pravidlo třetin a umístit důležité objekty podél čar mřížky nebo v jejich průsečících. Když nebudou objekty pokaždé uprostřed obrázku, vaše fotografie a videa mohou být zajímavější.
  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona nastavení).
  2. Ťuknutím na přepínač [Mřížka] povolíte nebo zakážete.
    Nastavení se uloží.