Samospoušť

Pomocí Samospoušť získáte více času na přípravu fotografie. Vaše zařízení také bude stabilnější a fotografie nebudou rozmazané.
  1. Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na položku (ikona nastavení) > [Samospoušť], vyberte dobu zpoždění a poté zavřete nabídku nastavení.
    NastaveníSamospoušť se uloží.
    Při používání předního fotoaparátu ťukněte na (ikona samospouště), a vyberte dobu prodlevy.
  2. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.
    Série pípnutí označuje odpočítávání do pořízení fotografie.