Bezdrátová aktualizace zařízení

Pomocí aplikace aktualizace softwaru aktualizujte software zařízení bezdrátově. Aktualizace, které můžete stáhnout přes mobilní síť, jsou závislé na operátorovi. Pro stahování nového softwaru doporučujeme použít síť Wi-Fi místo mobilní sítě; vyhnete se tak poplatkům za mobilní datové přenosy.
  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Aktualizace softwaru].
  2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení automatického stažení aktualizací systému

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Aktualizace softwaru].
  2. Ťukněte na (ikona další) > [Nastavení] > [Automatické aktualizace systému].
  3. Vyberte upřednostňovanou možnost.


Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro aplikace

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Aktualizace softwaru].
  2. Ťukněte na (ikona další) > [Nastavení] > [Automaticky aktualizovat aplikace].
  3. Vyberte upřednostňovanou možnost.