Nastavení menu

V nabídce nastavení můžete zobrazovat a měnit nastavení pro zařízení.
 1. Přejeďte od spodní části obrazovky nahoru a poté vyhledejte [Nastavení].

  Obrázek zobrazující ikonu nastavení na panelu aplikací.

 2. Ťukněte na [Nastavení] a potom vyberte požadované nastavení.
  Pokud si nejste jisti, která nabídka se má vybrat, můžete vyhledávat zadáním klíčového slova do pole [Prohledat nastavení].

  Obrázek zobrazující pole pro vyhledávání v nabídce Nastavení.

Otevření nabídky Nastavení na panelu Rychlá nastavení

 1. Dvakrát přejeďte z horního okraje obrazovky dolů.

 2. Vyhledejte (ikona nastavení).

  Snímek zobrazující ikonu nastavení v pravém spodním rohu panelu Rychlá nastavení.

 3. Ťukněte na (ikona nastavení).


Tip

 • Když se 3 tlačítka pro plochu, zpět a přehled nezobrazí v dolní části obrazovky, najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Systémová navigace] > [Navigace třemi tlačítky].
 • Chcete-li zobrazit informace o zařízení, najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Informace o telefonu].
 • Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, najděte a ťukněte na (ikona nastavení) > (ikona systémové nabídky). Poté vyberte text vedle (ikona klávesnice) a v nabídce, která se otevře, vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.