Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi

Můžete zkontrolovat spotřebu baterie pro aplikace a v případě potřeby změnit nastavení.
  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace].
  2. Vyberte aplikaci a v [Baterie] se můžete podívat na její spotřebu baterie.