Režim rozdělené obrazovky

Režim rozdělené obrazovky umožňuje zobrazit dvě aplikace současně, například pokud si chcete zároveň prohlédnout fotografie a kalendář.

Zobrazení aplikací v režimu rozdělené obrazovky pomocí funkce (ikona správce oken)

 1. Najděte a ťukněte na (ikona správce oken) a poté ťukněte na kartu [21:9 režim více oken] .
  Zobrazí se nabídka s více okny.
  Nabídku s více okny můžete také zobrazit posunutím lišty nebo kolečka bočního snímače.

 2. Vyberte aplikace, které chcete zobrazit v horní a dolní části obrazovky.

  Snímek ukazující, kde lze vybrat aplikace, které chcete zobrazit, v horní a dolní části obrazovky.

Zobrazení aplikací v režimu rozdělené obrazovky pomocí funkce (tlačítko přehledu)

 1. Ťukněte na (tlačítko přehledu) na navigačním panelu.

  Snímek zobrazující polohu tlačítka přehledu v pravé spodní části.

 2. Ťukněte na [Přepínač režimu více oken].

  Snímek zobrazující polohu tlačítka přepínače režimu více oken ve spodní části.

 3. Přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte požadované aplikace a poté ťukněte na [Hotovo].

  Obrázek znázorňující, kde přejet prstem pro výběr aplikací pro rozdělenou obrazovku, a polohu ikony Hotovo

Rozdělená obrazovka – přehled

Snímek rozdělené obrazovky a součástí zobrazující jednotlivé části podle čísla. Horní polovina, 1. Hranice, 2. Ikona na hranici, 3. Dolní polovina, 4. Spodní oblast zprava doleva, 5 až 7.

 1. Aplikace 1
 2. Ohraničení rozdělené obrazovky – přetažením změníte velikost oken
 3. Ikona přepínače režimu více oken – ťuknutím na (ikona přepínače režimu více oken) vyberte aplikace. Když přetahujete hranici rozdělené obrazovky, zobrazí se (ikona přepínače režimu více oken).
 4. Aplikace 2
 5. Tlačítko přehledu – vyberte naposledy použitou aplikaci pro spodní okno
 6. Tlačítko domů – přejít zpět na výchozí obrazovku
 7. Tlačítko zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace


Poznámka

 • Režim rozdělené obrazovky nepodporují všechny aplikace.

Změna velikosti oken rozdělené obrazovky

 1. Přetáhněte hranici rozdělené obrazovky ve středu.


Ukončení režimu rozdělené obrazovky

 1. Přetáhněte okraj rozdělené obrazovky do horní nebo spodní části obrazovky.