Korekce protisvětla videa

Můžete nahrávat videa s optimální expozicí i v protisvětle.
  1. Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte režim videokamery.
  2. Ťukněte na (ikona nastavení).
  3. Ťukněte na [Korekce protisvětla videa] > [Zapnuto].
  4. Zavřete nabídku nastavení.
    Nastavení se uloží.
  5. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte záznam videa.