Funkce aplikace Hudba

Tato část vysvětluje funkce, které jsou užitečné při používání aplikace Hudba.

Úprava informací o hudbě

  1. Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba na obrazovce přehrávače hudby a poté na [Upravit informace o hudbě].
  2. Upravte informace podle potřeby.
  3. Chcete-li nastavit obrázek alba, ťukněte na (ikona úprav) > [Nastavit obrázek].
  4. Po dokončení ťukněte na [ULOŽIT].

Přehrávání hudby na pozadí

  1. Během přehrávání skladby se ťuknutím na (Tlačítko plocha) dostanete na výchozí obrazovku.

    Aplikace Hudba stále běží na pozadí.

    Chcete-li znovu otevřít aplikaci Hudba, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na oznámení Hudba. Můžete také najít a ťuknout na (ikona hudby).