Nastavení displeje

Můžete změnit chování obrazovky, jas, velikost zobrazení a kvalitu. Můžete také upravit kvalitu snímku pro fotografie a videa.
 1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej].
 2. Ťukněte na nastavení, které chcete změnit.
  Použijte posuvník, ťukněte na přepínače nebo vyberte možnosti pro nastavení.

Nastavení hlavní obrazovky

 • Nastavení kvality obrazu: Upravte kvalitu fotografií a videí zobrazených na vašem zařízení.

 • Vyvážení bílé: Vyberte jedno z přednastavených nastavení. Také můžete pomocí posuvníků upravit vyvážení bílé.

 • Úroveň jasu: Úroveň jasu můžete přizpůsobit pomocí posuvníku. Můžete také povolit [Adaptivní jas] a jas automaticky optimalizovat podle okolního světla.

 • Tmavý motiv: Displej můžete zobrazit s tmavým pozadím.

 • Autom. otočení obrazovky: Nastavte, zda se obrazovka automaticky otočí při otočení zařízení, nebo zda zůstane v režimu na výšku.

 • Noční režim: [Noční režim] přepne barvu obrazovky na oranžovou. To usnadňuje prohlížení obrazovky za tmy a také to usnadňuje usínání.

 • Zabraňte náhodnému použití díky vypnuté obrazovce: Můžete zabránit tomu, aby se zařízení omylem aktivovalo, když je v kapse nebo v tašce.

Poznámka

 • Nezobrazujte velmi jasné nebo statické snímky po delší dobu. Mohlo by to způsobit, že na displeji zůstane afterimage nebo zabarvení.

Tip

 • I když bude funkce Autom. otočení obrazovky zakázána, můžete otočit obrazovku ručně ťuknutím na (ikona otočit) v navigačním panelu.