Ochrana baterie

Ochrana baterie zvyšuje životnost baterie. Tato funkce zjistí vaše návyky při nabíjení a odhadne začátek a konec vaší běžné doby nabíjení. Zařízení se nabíjí běžnou rychlostí, dokud není nabito na 90 %, a pak je rychlost nabíjení řízena tak, aby baterie dosáhla 100 % těsně před odpojením nabíječky. Můžete ručně nastavit čas začátku a konce nabíjecí doby. Pro lepší životnost akumulátoru můžete také nastavit omezení nabíjení tak, aby se akumulátor vždy nabíjel na 80% nebo 90%.

Poznámka

  • Funkce Ochrana baterie nebude rychlost nabíjení řídit, dokud nezjistí pravidelný cyklus nabíjení alespoň čtyři hodiny během několika dní.
  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Baterie] > [Ochrana baterie].
  2. Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete Ochrana baterie.
  3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pak vyberte požadovanou možnost.
    [Auto] je ve výchozím nastavení vybráno.

Tip

  • Zjištěné vzorce pravidelného nabíjecího cyklu jsou uloženy pomocí Ochrana baterie. I když je funkce zakázána, po opětovné aktivaci zjištěné vzorce použije.