Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru

Pokud váš televizor nebo jiná velká obrazovka podporuje zrcadlení, můžete si vychutnat obsah ze svého zařízení na televizoru nebo displeji bez kabelového připojení.

Zrcadlení obrazovky zařízení na podporovaném televizoru

Funkce Zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového připojení.

Technologie Wi-Fi Direct® vytváří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

 1. Televizor: Pro zapnutí funkce zrcadlení obrazovky postupujte podle pokynů v uživatelské příručce vašeho televizoru.
 2. Vaše zařízení: Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Zrcadlení obrazovky].
 3. Ťukněte na [START].
 4. Ťukněte na [OK] a vyberte zařízení.


Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

 1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Zrcadlení obrazovky].
 2. Ťukněte na [Odpojit] a pak ťukněte na [OK].


Poznámka

 • Tuto funkci lze použít s televizory, které podporují funkci zrcadlení obrazovky.
 • Při použití zrcadlení obrazovky nezakrývejte oblast antény Wi-Fi zařízení.
 • Pokud používáte funkci Zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi.

Tip

 • Zrcadlení obrazovky můžete také zastavit ťuknutím na oznámení na stavovém řádku zařízení. Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na (ikona většího rozšíření) a pak na [Odpojit] > [OK].
 • Ťukněte na (ikona další) pro další možnosti.

Zrcadlení obrazovky vašeho zařízení na televizoru při použití aplikací kompatibilních s Chromecast

Při použití aplikací kompatibilních s Chromecast, jako je YouTube, můžete sledovat obrazovku svého zařízení na televizoru.

Ťukněte na tlačítko Cast na obrazovce aplikace a poté vyberte televizor, na kterém chcete obrazovku vašeho zařízení zrcadlit. Ujistěte se, že zařízení a televizor jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi.

Další informace najdete v nápovědě Google Cast na support.google.com/.


Tip

 • V závislosti na aplikaci, kterou používáte, bude možná třeba se přihlásit k aplikaci na televizoru pomocí stejného účtu Google, který v zařízení používáte.