Výchozí obrazovka

Snímek ukazující, kde se každá funkce nachází na výchozí obrazovce. Horní oblast, 1. Spodní oblast zprava doleva, 2 až 5.

 1. Stavový řádek
 2. Navigační panel
 3. Tlačítko přehledu – ťuknutím vyhledejte všechny otevřené aplikace.
  • Chcete-li otevřít jinou aplikaci, ťukněte na tlačítko přehledu, přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít, a ťukněte na aplikaci.
  • Chcete-li aplikaci zavřít, ťukněte na tlačítko přehledu, přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, kterou chcete zavřít, a poté přejeďte prstem nahoru po aplikaci.
 4. Tlačítko plocha – ťuknutím aplikaci ukončíte a vrátíte se na výchozí obrazovku.
 5. Tlačítko zpět – ťuknutím se vrátíte na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončíte aplikaci.


Tip

 • Když se 3 tlačítka pro plochu, zpět a přehled nezobrazí v dolní části obrazovky, najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Systémová navigace] > [Navigace třemi tlačítky].


Otevření panelu Rychlá nastavení

 1. Dvakrát přejeďte z horního okraje obrazovky dolů.


Zobrazení všech aplikací na panelu aplikací a otevření aplikace

 1. Přejetím prstu od spodní části obrazovky nahoru otevřete panel aplikací.

 2. Ťukněte na aplikaci, kterou chcete otevřít.


Změna tapety

Tapetu lze změnit na přednastavený snímek nebo vaši oblíbenou fotografii.

 1. Dotkněte se prázdné oblasti na výchozí obrazovce a podržte ji. Poté ťukněte na [Tapety].

  Obrázek nabídky, která se otevře na výchozí obrazovce

Tip

 • Chcete-li na výchozí obrazovku přidat widget, dotkněte se prázdné oblasti na výchozí obrazovce a podržte ji a pak ťukněte na [Widgety].