Videa ve zpomaleném režimu

Režim video Zpomalený pohyb dodá vašim videím působivé efekty. Efekt Zpomalený pohyb se přidává poté, co bylo video nahráno při normální rychlosti.

Poznámka

 • Dobré osvětlení je při záznamu videa ve zpomaleném režimu základní.


Přidání efektu zpomaleného pohybu po nahrání videa

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] > (ikona zpomaleného pohybu).
 2. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte záznam videa.
 3. Ťuknutím na (tlačítko stop) zastavíte nahrávání.
 4. Ťuknutím na miniaturu otevřete video.
 5. Přetáhněte body na časové ose zpomaleného pohybu na místa, kde chcete, aby se efekt zpomaleného pohybu objevil.
  (A): Body
  (B): Časová osa zpomaleného pohybu
  (C): Ťuknutím zvuk zapnete nebo vypnete.

  Snímek nastavení efektu zpomaleného pohybu. Horní časová osa, A a B. Spodní pravá, C.