Nahrávání obrazovky zařízení

Můžete nahrát video obrazovky zařízení. Nahraná videa se automaticky ukládají do vnitřního úložiště zařízení.
  1. Přejetím prstu od horního okraje obrazovky dvakrát otevřete panel Rychlá nastavení.
  2. Přejetím prstu doleva nebo doprava vyhledejte (ikona záznamu na obrazovce) a poté na ni ťukněte.
    Pokud nemůžete na panelu rychlá nastavení najít ikonu, ťukněte na (ikona úprav), a přetáhněte (ikona záznamu na obrazovce) do horní části obrazovky.
  3. Podle pokynů na obrazovce začněte nahrávat obrazovku.
    Chcete-li nahrávání zastavit, přetažením stavového řádku dolů otevřete panel oznámení a ťukněte na oznámení záznamu obrazovky.

Poznámka

  • Možná nebude možno nahrát obrazovku zařízení. Záleží na konceptu aplikace.