Selfie portrét

Selfie portrét umožňuje pořizovat vylepšená selfie.
 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] > (Ikona selfie na výšku).
 2. Ťukněte na ikonu pro efekt, který chcete použít, a tažením posuvníku upravte efekt.
  Podle potřeby upravte stejným způsobem i ostatní efekty.
 3. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Selfie portrét Přehled

 • (ikona Bokeh): Použije efekt rozostření kolem osoby

 • (ikona hladké pleti): Zjemňuje tóny pokožky

 • (ikona jasu pokožky): Rozjasní pleť

 • (ikona zvětšení očí): Zvětší oči

 • (ikona užší tváře): Zeštíhlí obličej

Tip

 • Portrét můžete uložit ve stejném směru jako náhled ťuknutím na (ikona zrcadlení) > [Zapnuto].
 • Ťuknutím kamkoli na displej můžete pořídit fotografii. Ťukněte na (ikona fotografování dotykem) > [Zapnuto].