Příjem položek pomocí technologie Bluetooth

Technologii Bluetooth můžete používat ke sdílení položek s jinými zařízeními kompatibilními s Bluetooth, jako jsou telefony nebo počítače. Můžete přijímat následující druhy položek:

  • Fotografie a videa
  • Hudbu a další zvukové soubory
  • Webové stránky


Přesvědčte se, zda je funkce Bluetooth zapnutá a je viditelná pro ostatní zařízení Bluetooth.

  1. Na odesílajícím zařízení odešlete data do svého zařízení.
  2. Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
  3. Ťuknutím na [Přijmout] zahájíte přenos souboru.
  4. Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.
  5. Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na příslušné oznámení.

Prohlížení souborů přijatých pomocí připojení Bluetooth

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení].
  2. Ťukněte na [Soubory přijaté přes Bluetooth].