Zjemnění pleti

Můžete pořizovat fotografie s jemnějšími tóny pleti.
  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona nastavení).
  2. Ťuknutím na přepínač [Efekt hladké pleti] povolíte efekt.
  3. Zavřete nabídku nastavení.
    Nastavení se uloží.