Fotografování selfie pomocí ruční závěrky

Ruční závěrka se používá k automatickému pořízení snímku za určitou dobu poté, co fotoaparát detekuje vaši ruku. Funkce ruční závěrka je k dispozici pouze při používání předního fotoaparátu.
  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona přepnutí fotoaparátu) a aktivujte přední fotoaparát.
  2. Ťukněte na (ikona nastavení).
  3. Ťukněte na [Automatický záznam] > [Ruční závěrka].
  4. Zavřete nabídku nastavení.
    Nastavení se uloží.
  5. Otočte dlaň s nataženými prsty na fotoaparát.
    Po uplynutí jisté doby, kdy fotoaparát detekuje vaši ruku, se pořídí selfie.

Tip

  • Je-li nastavena samospoušť, časovač se spustí poté, co fotoaparát detekuje vaši ruku.