Technologie NFC (Near Field Communication)

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe.

Detekční oblast NFC je umístěna na zadní části zařízení. Přiložte vaše zařízení k druhému zařízení nebo čtečce NFC tak, aby se značky N dotýkaly. Zkontrolujte, zda je na obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda je obrazovka zařízení aktivní a odemčená.

Poznámka

  • Pomocí určitých aplikací lze funkce NFC aktivovat, i když je zařízení vypnuté. Všimněte si, že ne všechna zařízení tuto funkci podporují.

Zapnutí nebo vypnutí funkce NFC

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [NFC].
  2. Ťuknutím na přepínač [Používat NFC] povolíte nebo zakážete funkci.


Poznámka

  • Aby připojení fungovalo, musíte mít v obou zařízeních aktivovanou funkci Wi-Fi nebo Bluetooth.

Tip

  • Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.