Nastavení dalších možností Boční snímač

Můžete nastavit, jak se Boční snímač chová nebo upravuje menu atd.

K dispozici pro Boční snímač jsou například následující možnosti.

  • Zobrazení panelu funkce Bočního snímače na jedné nebo obou stranách displeje
  • Akce obrazovky pro gesto
  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Boční snímač].
  2. Pro úpravu dalších možností Boční snímač se řiďte instrukcemi na obrazovce ve spodní části obrazovky.

Tip

  • Chcete-li přiřadit akci na obrazovce, například pořídit snímek obrazovky, ke gestu, najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Boční snímač] > [Přiřazení funkcí gest], vyberte gesto z [Dvakrát ťuknout], [Přejetí nahoru] a [Přejetí dolů] a pak vyberte požadovanou možnost.
  • Panel bočního snímače můžete skrýt ťuknutím na přepínač [Použít panel funkce Boční snímač]. I když je panel bočního snímače skrytý, ťuknutím na (ikona správce oken) na výchozí obrazovce můžete zobrazit nabídku bočního snímače.