Záznam videa bez chvění

Při nahrávání videí můžete pomocí Stabilizace videa kompenzovat pohyby fotoaparátu a stabilizovat rámeček.
  1. Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte režim videokamery.
  2. Ťukněte na (ikona nastavení).
  3. Ťuknutím na přepínač [Stabilizace videa] můžete kompenzovat pohyb fotoaparátu.
  4. Zavřete nabídku nastavení.
    Nastavení se uloží.
  5. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte záznam videa.