Výběr režimu záznamu

Můžete si vybrat režim záznamu podle objektu nebo účelu.
  1. Používáte-li fotoaparát, ťukněte na [Režim] a vyberte režim záznamu.

Přehled režimů záznamu

Následují některé z hlavních režimů záznamu.

  • (ikona nočního focení): Pořizovat jasné fotografie i v noci nebo za tmavých podmínek

  • (ikona zpomaleného pohybu): Přidání efektu zpomaleného pohybu po nahrání videa

  • (ikona manuálního režimu): Pořizování fotografií s ručně upravenými nastaveními fotoaparátu

  • (Ikona selfie na výšku): Pořizování vylepšených selfies

  • (ikona kreativních efektů): Pořizování fotografií s efekty a barevnými filtry

  • (ikona panorama): Pořizování širokoúhlých a panoramatických fotografií

Poznámka

  • Dostupná nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.