Dźwięk telewizora nie jest odtwarzany przez system.

  • Sprawdź typ i podłączenie przewodu HDMI lub przewodu audio, który jest podłączony do systemu i do telewizora.

  • Jeśli telewizor jest zgodny z funkcją Audio Return Channel, upewnij się, że system jest podłączony do zgodnego z ARC złącza HDMI IN na telewizorze. Jeśli dźwięk nadal nie jest odtwarzany lub występują zakłócenia, podłącz przewód audio (nie jest załączony), przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP, a następnie ustaw [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] na [OFF].

  • Jeżeli telewizor nie jest zgodny z funkcją Audio Return Channel, dźwięk z telewizora nie będzie odtwarzany przez system, nawet jeżeli system jest podłączony do złącza HDMI IN telewizora. Aby odtwarzać dźwięk z telewizora przez system, podłącz przewód audio (nie jest załączony).

  • Zmień funkcję systemu na [TV].

  • Zwiększ głośność systemu.

  • Zależnie od kolejności włączenia telewizora i  systemu system może ulec wyciszeniu i na wyświetlaczu pojawi się [] (wyciszenie). W takim przypadku włącz najpierw telewizor, a następnie system.

  • W ustawieniach głośników telewizora (BRAVIA) wybierz Audio System. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora, gdzie opisano zmianę ustawień.