Dźwięk telewizora nie jest odtwarzany przez system. Na wyświetlaczu widać [CODE 01] i [SGNL ERR].

  • Ten system obsługuje wyłącznie 2-kanałowe formaty Linear PCM. Sprawdź ustawienia wyjścia audio w telewizorze i jeżeli wybrano tryb automatyczny, zmień je na tryb wyjścia PCM. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

  • Sprawdź, czy w ustawieniach wyjścia głośników telewizora wybrano korzystanie z głośników zewnętrznych.