Dezaktywacja elementów sterujących na systemie na krótki okres (Party Lock)

Elementy sterujące na systemie (poza(zasilanie)) można zablokować na 30 sekund, aby przetrzeć panel górny.

Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że został wybrany tryb GESTURE 1.

  1. Przytrzymaj rękę nad czujnikiem GESTURE CONTROL na systemie dłużej niż 5 sekund.

    Na wyświetlaczu pojawi się napis [PARTY LOCK ON].

    Aby wyłączyć funkcję Party Lock, naciśnij i przytrzymaj przycisk GESTURE CONTROL na urządzeniu przez ponad 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się napis [PARTY LOCK OFF].

Uwaga

Podczas aktywności funkcji Party Lock wskaźniki systemu na panelu górnym są wyłączone.