Menu ustawień

Możesz regulować różne ustawienia z menu ustawień.

Aby wejść do menu ustawień, przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP, gdy odtwarzanie jest zatrzymane w funkcji DVD/CD lub USB.

Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu ustawień. Używaj(do góry)/(w dół) i(wprowadź), aby poruszać się po menu ustawień.

Aby wyjść z menu, przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP.

Wyświetlane opcje zależą od kraju lub regionu.

Uwaga

  • Ustawienia odtwarzania, które są zapisane na płycie, mają większy priorytet od ustawień w menu. Z tego względu może być niemożliwe zrealizowanie niektórych ustawień wprowadzonych w menu.

Ustawianie języka – [LANGUAGE SETUP]

[OSD] Pozwala ustawić język komunikatów wyświetlanych na ekranie.
[MENU]

(dla DVD VIDEO)

Pozwala ustawić język menu DVD.
[AUDIO]

(dla DVD VIDEO)

Służy do zmiany języka ścieżki dźwiękowej.

Po wybraniu [ORIGINAL] zostanie wybrany język, który ma nadany priorytet na płycie.

[SUBTITLE]

(dla DVD VIDEO)

Służy do zmiany języka napisów.

Po wybraniu [AUDIO FOLLOW] język napisów zmieni się zgodnie z wybranym językiem ścieżki dźwiękowej.

Uwaga

  • Jeśli zostanie wybrane ustawienie [OTHERS ] w [MENU], [AUDIO] i [SUBTITLE], należy za pomocą przycisków numerycznych wpisać kod języka.

    Informacje o kodach językowych - patrz Lista kodów języków.

Ustawienia ekranu telewizora – [VIDEO SETUP]

[TV TYPE]

(dla DVD VIDEO)

[16:9]*1

Wybierz tę opcję, jeśli podłączony jest telewizor panoramiczny lub telewizor z funkcją trybu panoramicznego.

[4:3 LETTER BOX]

Wybierz tę opcję, jeżeli jest podłączony telewizor z ekranem 4:3, który nie ma funkcji trybu panoramicznego. Obraz panoramiczny będzie wyświetlany z czarnymi pasami na górze i na dole.

[4:3 PAN SCAN]

Wybierz tę opcję, jeżeli jest podłączony telewizor z ekranem 4:3, który nie ma funkcji trybu panoramicznego. Obraz na ekranie będzie miał pełną wysokość, ale będzie mieć przycięte boki.

[4:3 OUTPUT]

(dla DVD VIDEO)

[FULL]*1

Wybierz tę opcję, jeśli podłączony jest telewizor z funkcją trybu panoramicznego. Umożliwia wyświetlanie obrazu 4:3 w proporcji 16:9 nawet na ekranie telewizora panoramicznego.

[NORMAL]

Zmienia rozmiar obrazu w taki sposób, aby pasował do rozmiaru ekranu przy zachowaniu oryginalnych proporcji. Obrazy 4:3 będą wyświetlane z czarnymi paskami z lewej i prawej strony.

[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]*2

(dla VIDEO CD)

(Z wyjątkiem modeli przeznaczonych do Ameryki ‎Łacińskiej, Brazylii, Europy i Rosji)

[AUTO]*1 Sygnał wyjściowy wideo będzie zgodny z systemem użytym na płycie. To ustawienie należy wybrać, jeżeli telewizor korzysta z systemu podwójnego DUAL.
[PAL] Sygnał wyjściowy wideo będzie zgodny z systemem PAL.
[NTSC] Sygnał wyjściowy wideo będzie zgodny z systemem NTSC.
[PAUSE MODE]

(dla DVD VIDEO)

[AUTO]*1 Obraz wraz z elementami poruszającymi się dynamicznie, jest wyświetlany bez drgań. Z tego ustawienia należy korzystać w warunkach normalnych.
[FRAME] Obraz wraz z elementami, które nie poruszają dynamicznie, jest wyświetlany w wysokiej rozdzielczości.

*1 Ustawienie domyślne

*2 Szczegółowe informacje - patrz Podłączanie telewizora.

Ustawienia opcji audio – [AUDIO SETUP]

[AUDIO DRC]

(dla DVD VIDEO)

(Kompresja zakresu dynamicznego)

[OFF]* Wyłączony.
[STANDARD] Wybierz tę opcję do oglądania filmów nocą z niską głośnością. Zakres dynamiczny zostanie skompresowany zgodnie z intencją realizatora dźwięku.
[TRACK SELECTION]

(dla DVD VIDEO)

[OFF]* Brak priorytetu.
[AUTO] Podczas odtwarzania płyty DVD VIDEO, na której nagrano wiele formatów audio (PCM, MPEG audio lub Dolby Digital), priorytet ma ta ścieżka dźwiękowa, która zawiera największą liczbę kanałów.

[A/V SYNC]

DVD VIDEO/VIDEO CD/DATA CD/DATA DVD)

(Dotyczy tylko plików wideo)

[OFF]* Brak regulacji.
[ON] Wyreguluj opóźnienie między obrazem i dźwiękiem, kiedy dźwięk nie jest zsynchronizowany z wyświetlanym obrazem.

[DOWNMIX]

(dla DVD VIDEO)

[NORMAL]* Dźwięk wielokanałowy będzie wyprowadzany jako 2-kanałowy sygnał stereo.
[DOLBY SURROUND] Dźwięk wielokanałowy będzie wyprowadzany jako 2-kanałowy sygnał przestrzenny.

* Ustawienie domyślne

Uwaga

  • [DOWNMIX] działa tylko dla Złącze HDMI OUT (TV) ARC na systemie.

Ustawienia systemu – [SYSTEM SETUP]

[SCREEN SAVER] [ON]*

Wygaszacz ekranu zadziała, jeżeli system nie będzie obsługiwany przez około 15 minut. Naciśnij (głośność) +/- (lub dotknij VOLUME -/+ na systemie), aby wyjść z wygaszacza ekranu.

[OFF] Wyłączony.
[BACKGROUND] [JACKET PICTURE]* W tle będzie wyświetlane zdjęcie zapisane na płycie.
[GRAPHICS] W tle będzie wyświetlane gotowe zdjęcie zapisane w systemie.
[BLUE] Tło przyjmie kolor niebieski.
[BLACK] Tło przyjmie kolor czarny.
[PARENTAL CONTROL] Pozwala ustawić ograniczenia odtwarzania. Szczegółowe informacje - patrz Ograniczenie odtwarzania płyty (funkcja Kontroli rodzicielskiej).

[MULTI-DISC RESUME]

(dla DVD VIDEO/VIDEO CD)

[ON]* Powoduje zapisanie w pamięci punktów wznowienia odtwarzania dla maksymalnie 6 płyt.
[OFF] Odtwarzanie rozpocznie się od punktu wznowienia tylko w przypadku bieżącej płyty w systemie.
[RESET] Powoduje przywrócenie ustawień domyślnych w menu ustawień. Szczegółowe informacje - patrz Przywracanie wartości domyślnych w menu ustawień.

* Ustawienie domyślne

Ustawienia opcji HDMI – [HDMI SETUP]

[HDMI RESOLUTION] [AUTO(1920x1080p)]*1 Sygnały wyjściowe wideo mają rozdzielczość zgodną z rozdzielczością telewizora.
[1920x1080i]/[1280x720p]/[720x480p]*2/[720x480/576p]*3 Sygnały wyjściowe wideo mają rozdzielczość zgodną z wybranym ustawieniem.
[YCBCR/RGB(HDMI)] [YCBCR]*1 Sygnał wyjściowy wideo w formacie YCBCR.
[RGB] Sygnał wyjściowy wideo w formacie RGB.
[AUDIO(HDMI)] [AUTO]*1 Sygnał wyjściowy audio w oryginalnym formacie z Złącze HDMI OUT (TV) ARC na systemie.
[PCM] Sygnał wyjściowy audio w formacie 2-kanałowym Linear PCM z Złącze HDMI OUT (TV) ARC na systemie.
[CONTROL FOR HDMI] [ON]*1 Wybrano funkcję Sterowanie przez HDMI. Można wzajemnie obsługiwać system i telewizor połączone przewodem HDMI.
[OFF] Wyłączony.
[AUDIO RETURN CHANNEL]

(Dostępne przy ustawieniu [CONTROL FOR HDMI] na [ON])

[ON]*1 Można słuchać dźwięku z telewizora przez głośniki systemu.

Tę funkcję należy wybrać, jeżeli system jest połączony z HDMI IN telewizora zgodnego z funkcją Audio Return Channel (ARC).

[OFF] Wyłączony.
[STANDBY LINKED TO TV]

(Dostępne przy ustawieniu [CONTROL FOR HDMI] na [ON])

[AUTO]*1 Po wyłączeniu telewizora system wyłączy się automatycznie, jeżeli są spełnione następujące warunki:
  • Podczas odtwarzania wideo w funkcji DVD/CD lub USB.

  • Kiedy zakończy się odtwarzanie audio w funkcji DVD/CD lub USB.

  • Po wybraniu funkcji telewizora.

[ON] System wyłącza się automatycznie po wyłączeniu telewizora niezależnie od aktualnej funkcji.
[OFF] System nie wyłącza się po wyłączeniu telewizora.

*1 Ustawienie domyślne

*2 Tylko modele przeznaczone do Ameryki ‎Łacińskiej.

*3 Dla innych modeli.