Słuchanie radia DAB

Przed rozpoczęciem słuchania radia DAB (Digital Audio Broadcasting) musisz podłączyć antenę przewodową DAB/FM (w zestawie) do wejścia DAB/FM ANTENNA na systemie i ustawić stację DAB/DAB+, której chcesz słuchać.

 1. Podłącz antenę przewodową DAB/FM do wejścia DAB/FM ANTENNA na systemie.

 2. Podłącz przewód zasilający i włącz system, naciskając(zasilanie).
 3. Naciskaj FUNCTION, aby wybrać [TUNER DAB].

  Kiedy używasz funkcji TUNER DAB po raz pierwszy od chwili zakupu lub po zresetowaniu systemu, skanowanie rozpocznie się automatycznie. Postęp procesu skanowania jest oznaczony jako [SCAN***%].

  W zależności od stacji DAB/DAB+ dostępnych na danym obszarze skanowanie może potrwać kilka minut. Po zakończeniu skanowania system zapisuje wszystkie dostępne stacje DAB/DAB+ i ustawia pierwszą dostępną stację.

  Uwaga

  • Jeśli dany kraj lub region nie obsługuje transmisji DAB/DAB+, na wyświetlaczu pojawi się [NoSIGNAL].

 4. Naciskaj TUNING -/+, aby ustawić stację, której chcesz słuchać.

Uwaga

 • Podczas ustawiania stacji DAB/DAB+ może upłynąć kilka sekund zanim będzie słyszalny dźwięk.

 • Jeśli ustawiona stacja nie emituje w danej chwili programu, na wyświetlaczu pojawi się [OFF-AIR].