Szybka konfiguracja

Przed korzystaniem z systemu można w jednym szybkim kroku wykonać minimalne podstawowe regulacje.

 1. Podłącz system do telewizora. (Patrz Podłączanie telewizora.)
 2. Włącz telewizor i wybierz wejście zgodne z faktycznym podłączeniem.
 3. Naciśnij(zasilanie), aby włączyć system.
 4. Naciśnij kilka razy FUNCTION, aby wybrać [DVD/CD].

  Na dole ekranu telewizora pojawi się komunikat przewodnika [Press ENTER to run QUICK SETUP.].

  Uwaga

 5. Naciśnij(wprowadź) bez wkładania płyty.

  Na ekranie telewizora pojawi się komunikat [LANGUAGE SETUP]. Wyświetlane pozycje mogą różnić się zależnie od kraju lub regionu.

 6. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać język, a następnie naciśnij(wprowadź).

  Na ekranie telewizora pojawi się komunikat [VIDEO SETUP].

 7. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać ustawienie zgodne z typem posiadanego telewizora, a następnie naciśnij(wprowadź).

  Gdy na ekranie telewizora pojawi się komunikat [QUICK SETUP is complete.], system jest gotowy do odtwarzania.

Zakończenie szybkiej konfiguracji

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie naciśnij SETUP.

Ręczna zmiana ustawień

Patrz Menu ustawień.