Nie można zmienić kątów kamery ani języka dla ścieżki dźwiękowej i napisów.

  • Na odtwarzanym DVD VIDEO nie ma nagranych ścieżek wielojęzycznych, napisów wielojęzycznych ani różnych kątów kamery.

  • DVD VIDEO uniemożliwia zmianę ustawień.