Urządzenie USB nie jest rozpoznane.

  • Wyłącz system i podłącz ponownie urządzenie USB, a następnie włącz system.

  • Urządzenie USB nie działa poprawnie. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia USB, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać ten problem.