Na wyświetlaczu pojawi się napis [NO FILE].

  • System przeszedł w tryb aktualizacji oprogramowania i wszystkie przyciski (poza (zasilanie)) są nieaktywne. Naciśnij przycisk (zasilanie) na systemie, aby anulować aktualizację oprogramowania.