Słuchanie muzyki z urządzenia przy użyciu połączenia BLUETOOTH

Możesz słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH i obsługiwać system przez połączenie BLUETOOTH, jeśli obsługuje poniższe profile BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umożliwia bezprzewodowe słuchanie wysokiej jakości dźwięku.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umożliwia regulację głośności i obsługiwanie odtwarzania, pauzy lub przeskakiwania do początku następnego/aktualnego utworu.


Operacje mogą się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną do urządzenia BLUETOOTH.

Uwaga

 • Upewnij się, że głośność na urządzeniu BLUETOOTH i systemie jest ustawiona na umiarkowanym poziomie, aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z systemu.

  W zależności od urządzenia BLUETOOTH regulacja głośności na systemie może nie być możliwa na urządzeniu BLUETOOTH, gdy odtwarzanie na urządzeniu jest przerwane/wstrzymane.

 1. Połącz system z urządzeniem BLUETOOTH.

  Nazwa urządzenia BLUETOOTH pojawi się na wyświetlaczu, gdy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane.

  Kiedy system i urządzenie BLUETOOTH są połączone, można sterować odtwarzaniem, naciskając (odtwarzanie), (pauza), (zatrzymaj), (przewijanie do tyłu), (przewijanie do przodu), (poprzedni) i(następny).

 2. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.
 3. Ustaw głośność, dotykając VOLUME -/+ na systemie lub używając urządzenia BLUETOOTH.

Uwaga

 • Jeśli warunki komunikacji są słabe, urządzenie BLUETOOTH może nie reagować prawidłowo na operacje wykonywane na systemie.

 • W zależności od urządzenia BLUETOOTH może być konieczne wyregulowanie głośności lub zmiana ustawień dźwięku wyjściowego na podłączonym urządzeniu.

 • W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego do systemu, warunków komunikacji lub warunków użytkowania mogą występować szumy lub zakłócenia dźwięku.