Słuchanie muzyki z zewnętrznego urządzenia audio itp.

Możesz słuchać muzyki z zewnętrznego urządzenia audio, podłączając urządzenie do systemu przy użyciu przewodu audio (nie ma w zestawie).

  1. Naciskaj(głośność) - (lub dotknij VOLUME - na systemie), aż na wyświetlaczu pojawi się [VOL MIN].
  2. Połącz zewnętrzne urządzenie audio i gniazdo (TV) AUDIO IN na systemie za pomocą przewodu audio.

    Ilustracja jak podłączyć urządzenie audio i zestaw audio za pomocą kabla audio

  3. Naciskaj FUNCTION, aby wybrać [AUDIO IN].
  4. Włącz podłączone urządzenie i rozpocznij odtwarzanie.
  5. Ustaw głośność.

    Najpierw ustaw głośność na systemie. Jeżeli poziom głośności jest ciągle za niski, ustaw głośność podłączonego urządzenia.

Wskazówka

  • System może automatycznie przejść w tryb gotowości, jeśli poziom głośności podłączonego zewnętrznego urządzenia audio jest zbyt niski. Ustaw głośność urządzenia. Aby wyłączyć funkcję automatycznego przejścia w tryb gotowości, patrz „Funkcja automatycznego przejścia w tryb gotowości”.