Aktualizowanie zainstalowanego oprogramowania

Oprogramowanie systemu można zaktualizować w przyszłości. Zainstalowane oprogramowanie systemu można aktualizować przez stronę internetową. W celu przeprowadzenia aktualizacji należy wykonać polecenia dostępne online.