Brak dźwięku podczas odtwarzania USB.

  • Urządzenie USB nie jest prawidłowo podłączone. Wyłącz system i podłącz ponownie urządzenie USB, a następnie włącz system i sprawdź, czy na wyświetlaczu jest napis [USB].